Disclaimer

Wij leveren de sterk alcoholische dranken alleen aan personen die minimaal de 18-jarige leeftijd bezitten.

Silersbitter waarschuwt voor de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en/of alcohol in het verkeer en/of alcohol onder de 18 jaar. Graag verwijzen wij u naar de internetsiteswww.alcoholinfo.nl en www.postbus51.nl en www.stiva.nl.

De pagina's op onze website zijn met grote zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en Silersbitter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (in)direct voortvloeit uit het gebruik van informatie afkomstig van deze site.

Alle levering worden gedaan conform de leveringsvoorwaarden op de website van Silersbitter.

Deze internetsite is geen oproep tot (overmatig)alcoholgebruik.

Het gebruik van en surfen op deze site gebeurt op eigen risico. Silersbitter aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (op enigerlei wijze, direct of indirect) die voortvloeit uit toegang tot of gebruik van de site.

Silersbitter behoudt zich het recht voor ten allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging haar algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, spelregels, disclaimer enz. aan te passen.

Alle op deze internetsite vermelde prijzen zijn bedragen inclusief BTW.

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.